English (United Kingdom)

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ (၆၄၈) သိန္း ကို လ်ာထားျခင္း

၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ လက္ရွိေကာက္ယူထားသည့္စာရင္းအရ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း သက္ေရာက္ေသာ ေက်းရြာ

(၃၃)ရြာမွ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ဦးေရ စုစုေပါင္း (၈၂ဝ)ေက်ာ္ ရွိၿပီး ျမန္မာဝမ္ေပါင္မွ ေပးအပ္ေသာ ပညာသင္ေထာက္ပံေၾကး စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ (၆၄၈)သိန္းကို ရရွိေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။