English (United Kingdom)

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

ျမန္မာဝမ္ေပါင္ ေၾကးနီသတၱဳတူးေဖာ္ေရး

သတၱဳတြင္းတစ္ခု၏ နိစၥဓူဝ တစံုတရာ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းကို တေန႔မဟုတ္တေန႔ ၾကံဳေတြ႕ရပါသည္။ ဤသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔လည္း ႁခြင္းခ်က္မရွိ လက္ခံပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သတၱဳတြင္း လည္ပတ္ ထုတ္လုပ္မႈ၏ ေနာက္ဆံုးေပၚသတင္း အမ်ားစုကို ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ီၿပီး ျမန္မာျပည္သူ မ်ားႏွင့္အတူ ေလးေလးနက္နက္ မွ်ေဝခံစားပါသည္။
 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ျမန္မာတုိ႔ တုိးတက္ ႀကီးပြားေစရန္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ထူးျခားစြာ သရုပ္ေဆာင္ျပရန္ ကတိကဝတ္ျပဳ ထားပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ သမိုင္းမွတ္တမ္း မ်ားသည္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေနေသာ သဘာဝ အေနအထား တစ္ခုပမာ ရည္မွန္းခ်က္ ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ ယင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေအာင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းမႈကို ျမန္မာျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္း ခံစားလုိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အင္တာနက္ အခန္းက႑သို႔ မၾကာခဏ ၾကည့္႐ႈပါရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားက႑သို႔

ျမန္မာဝမ္ေပါင္

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ ကုမၸဏီသည္ ေၾကးနီသတၱဳ တူးေဖာ္၍ ေၾကးနီျပားမ်ား ထုတ္လုပ္ေသာ ကမာၻ႕ေရွ႕ေဆာင္ တက္ႂကြေသာ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻတြင္ ေၾကးနီ ေတြ႕ရသည့္ ေနရာတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝ အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ နည္းပညာ ရပ္တုိင္းသည္ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ အေရးပါသည့္ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေၾကးနီကို သင့္၏ လက္ကိုင္ဖုန္း၊ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ဆံပင္ အေျခာက္ခံစက္ တြင္ပင္ အသံုးျပဳ ထားပါသည္။ ေလယာဥ္ပ်ံမ်ား ႏွင့္ သေဘၤာႀကီးမ်ား ပ်ံတက္ ခုတ္ေမာင္းႏိုင္ေအာင္ ေၾကးနီက ျပဳလုပ္ေပး ပါသည္။
 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ႏွင့္ အတူ လူ႕က်င့္ဝတ္ ႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ တာဝန္ယူ ႏိုင္ေသာ နည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳလ်က္ ေၾကးနီ ထုတ္သြား ရသည္ကို ဂုဏ္ယူပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူ မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လက္တြဲေဖာ္မ်ား ျဖစ္သလုိ ရင္းႏွီးေသာ အိမ္နီးျခင္းေကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူ မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မိသားစု ရြာႀကီး၏ တစိတ္တပိုင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။
 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ လုပ္ငန္း တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း (ေပက်င္း)ပီကင္းၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္တြင္ ကမာၻအႏွံ လုပ္ငန္းႀကီး မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လက္ပံေတာင္းသတၱဳသိုက္မွ စြမ္းအားျပည့္ ထုတ္လုပ္မႈ စတင္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထား ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေရွ႕ဆက္လုပ္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ား ရွိပါသည္။ အျပည့္အစံုသို႔

တာဝန္သိ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း

ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ အေနႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ တန္ဖိုးသည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အထူးတာဝန္ ဆိုသည္ကို ႏွလံုးသားတြင္ ရွိပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ႏွင့္ လူ႕က်င့္ဝတ္ ႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ တာဝန္သိ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ သတၱဳ တူးေဖာ္ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ တန္ဖိုးထားေသာ စနစ္၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အတြက္ ျမန္မာျပည္သူ မ်ားအား ေလးေလး နက္နက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရမည္ တာဝန္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ကတိကဝတ္ ေပးထားေသာ လုပ္ငန္းအဆင့္ မ်ားကို ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ မွ်ေဝ၍ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဝန္းက်င္ေဒသ ႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ား အေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ေစမႈ မ်ားကို ေလွ်ာ့နည္းေစရန္ (သို႔) လံုးဝ မရွိေစရန္ ရင္းျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ လုပ္ေဆာင္ေပးရ ပါမည္။
 
ယင္းသို႔ ဝန္းက်င္ ႏွင့္ ေဂဟစနစ္အား အက်ိဳးသက္ေရာက္ ေစမည့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းက႑ အားလံုးကို ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ အၾကံဉာဏ္ ရယူ တုိင္ပင္ကာ ေျပာစရာမလုိ ေလာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြား ပါမည္။ ယင္းသို႔ေသာ အၾကံဉာဏ္ ရယူ တိုင္ပင္ျခင္း မ်ားကို ယခု သတင္း က႑တြင္ သင္ျမင္ေတြ႕ ပါလိမ့္မည္။ အျပည့္အစံုသို႔

ေဒသခံမ်ားအတြက္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တာဝန္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား

ျမန္မာျပည္သူ မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ေစရန္၊ ေဒသခံမ်ားအတြက္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး တာဝန္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္ မ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အၿမဲ ခ်ိန္ညႇိ လုပ္ကိုင္ပါသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ အစီရင္ခံစာ (FESR) ဟု မွတ္ယူရသည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပန္းတုိင္၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ လုပ္ကိုင္ပါသည္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသား အလံုးစံုဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး စီမံခ်က္ (NCDP) ျဖင့္လည္း ေစ့ေဆာ္ သ႐ုပ္ေဖာ္ လုပ္ကိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ား၏ အဓိကသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးျခင္း ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစရန္ အေရးပါေသာ အေလးထားမႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။
 
သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဒသခံမ်ား အတြက္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး တာဝန္ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းေနျခင္း မရွိပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အတြက္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ပညာေရး ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေထာင္စုႏွစ္ မ်ားတုိင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ပန္းတိုင္မ်ား အျဖစ္ လွမ္းကိုင္ ႏိုင္သည္အထိ လုပ္ေဆာင္ သြားရန္သည္ အဘယ္မွ် အေရးႀကီးသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ သိရွိၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ တစိုက္မတ္မတ္ ျပည္သူမ်ား အသံကို နားေထာင္ ေနျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ျပည္သူ႔ လုိအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ျဖည့္စြမ္းေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။အျပည့္အစံုသို႔

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္ျခင္း

ျမန္မာဝမ္ေပါင္မွ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စီးပြားလုပ္ငန္း နည္းဗ်ဴဟာ ဆိုင္ရာ ပင္မဝိဝါဒမ်ား မွ တစ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေျပာင္းလဲေနေသာ အဆင့္ျမင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ မိေစရန္ အလုိ႔ငွာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ရန္ တစိုက္မတ္မတ္ ရွာေဖြ ေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္၍ စြမ္းအားျပည့္ လည္ပတ္ သြားရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ လုိအပ္သည့္ အျပင္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားလည္း ပိုမိုျဖစ္ေပၚ လာပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ထံ မၾကာခဏ ဆိုသလုိ လာေရာက္ၿပီး ေနာက္ဆံုးေပၚ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကို ျမင္လွည့္ ၾကည့္လွည့္ ၾကပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မၾကာခင္ အနာဂတ္ ကာလ တြင္ သင္ ႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္သြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွိပါသည္။ ဝမ္ေပါင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ တင္ဒါမ်ား