English (United Kingdom)

Header About Us

Print

အလုပ္အကိုင္တစ္ခု ရရွိရန္ မည္သို႕မည္ပံု ေလွ်ာက္ထားရမလဲ။ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွာေဖြရပါမည္နည္း။

MWMCL တြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္မ်ား အင္တာနက္ဝက္ဆိုဒ္ တြင္ တင္ထားေသာ အလုပ္ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းသတင္းစာမ်ား ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းမ်ား တြင္ ညႊန္ၾကားထားခ်က္မ်ား ႏွင့္ အညီ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

 

ျမန္မာဝမ္ေပါင္နွင့္ဆက္သြယ္ရန္ ဤတြင္ကလစ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ: Apply Online with Myanmar Wanbao