Myanmar

Latest News

ISO Policies of Myanmar Wanbao

Wednesday, 23 November 2016

pdf     pdf     pdf

 

 

 

Press Statement

Wednesday, 24 August 2016

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

 

၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၃ရက္ (၁ဝ)နာရီတြင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း တြင္ မိုင္းတူေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ ကန္ထရိုက္တာကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည့္ စီႏိုဟိုက္ဒရို ကုမၸဏီမွ တရုတ္ဝန္ထမ္းတစ္ဦး စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းတြင္ လုင္ငန္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွရာ စီမံကိန္းအနီးရိွ ဝက္ေမွးေက်းရြာ ရြာေပာာင္းမွ ေဒသခံအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕၏ ရုတ္တရက္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္းခံခဲ့ရရာ စီႏိုဟိုက္ဒရို ကုမၸဏီ၏ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ေသာ Mr.Yu Guo Li ေမာင္းႏွင္ေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ထိန္းခ်ဳပ္ ထားခဲ့ၾကပါသည္။ ဝန္ထမ္း Mr.Yu Guoli အားလည္း ကားထဲမွ အတင္းအၾကပ္ဆြဲထုတ္ခဲ့ၿပီး ကားေသာ့ကိုလည္း လုယက္ယူေဆာင္သြားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းတရားမဝင္သူမ်ား အဖြဲ႕သည္ Mr.Yu GuoLi အား ဒူးေထာက္ေစခိုင္းၿပီး လက္သီးျဖင့္ထိုးျခင္း၊ ပါးရိုက္ျခင္းမ်ားစသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိွပ္စက္ခဲ့ၾကရာ Mr.Yu Guoli ၏ ဦးေခါင္း၌ ဒဏ္ရာရသည့္အျပင္ ရင္တြင္းမွလည္း အလြန္အမင္း နာက်င္ေဝဒနာခံစားခဲ့ရပါသည္။


အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒ က်ဴးလြန္သည့္ တရားမဝင္သူမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ပုဒ္မ (၁၄၄)အား က်ဴးလြန္ထားသည့္အတြက္လည္ေကာင္း၊ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းသို႔ အတင္းအၾကပ္ ၀င္ေရာက္လာျပီး စီႏိုဟိုက္ဒရိုကုမၸဏီ၏ ဝန္ထမ္းအား တိုက္ခိုက္ထာသည့္ အတြက္လည္ေကာင္း ကၽႊန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်မည္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တရားဝင္အခြင့္အေရး အကိ်ဳးခံစားမႈအား ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းႏွင့္အညီ ကာကြယ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းအား ပံုမွန္စနစ္တက် တူးေဖာ္လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကၽႊန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီမွ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းသို႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ အဆိုပါသူမ်ားအား ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းႏွင့္အညီ တရားစြဲဆို အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါရန္ အေလးအနက္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

 

 

 

 

Statement

Friday, 05 August 2016

We, Myanmar Wanbao, express our indignation and opposition over accusations upon us for the disposal of 3 depleted shrines within the mine lease area of the Letpadaung copper project.

 

The three depleted shrines are located within the mine lease area and very close to a road on which the mining trucks travel back and forth frequently. Considering the potential danger toward the people who worship the shrines, we proposed shifting the shrines to a safer place. For this purpose, we consulted, through the administrator of the Salingy Township government, with the owners of the shrines respectively. They agreed to our proposal and signed up for the agreement. Based on this, we paid the owners for the expense to be incurred in shifting the shrines. Supervised and coordinated by the Salingy Township government, the shifting work completed in February, 2016. The new shrines have already received local people to worship after an opening ceremony in line with local customs. At the same time, we also reported our shifting proposal to the regional and local governments and they did not object our plan. Therefore, the shifting of the shrines is legitimate and reasonable indeed. The owners of the shrines are from nearby Nyang Bin Kyi, Htan Daw Kyi and Kantaw New villages. However, a handful of people from Whet Hmay Old Village, who are actually not direct claimant to the shrines, jumped out and blamed us with the purpose of damaging our reputation.

 

Since we started construction and development of the Letpadaung copper project in 2012, we have been respecting the local culture and provide donations and various supports in this regard. The livelihood and spiritual wellbeing of local communities matter us largely, which we put at the heart of our business strategy. We keep communicating with local villagers and listen to their concerns in a bid to maintain a harmonious relationship with them. We, as foreign investors in Myanmar, sincerely hope the Letpadaung copper project will bring substantial benefits to local people, to the region and even the whole Myanmar. We are making every effort to this end.

 

pdf                     ppt icon

Letter of Approval        Photos of Real Condition

 

New CSR Report and Progress Report

Tuesday, 17 May 2016

Myanmar Wanbao shares our honorable activites to the public as our CSR Report of Year 2015-2016 and Progress Report of the project.

 

pdf          pdf 

   Download here                Download here

 

Press Statement

Tuesday, 10 May 2016

A group of 60 protesters came to the mine site on Friday the 6th of May, protesting against this project.
Myanmar Wanbao believes that peaceful dialogue is key to resolving all issues. This is especially true as peaceful dialogue and community consultations has led to the social acceptance of this project. We have overwhelming support for this project for a number of reasons, chief among them is the community consultations we have carried since late 2013 which have allowed us to forge wonderful relationships based on respect, understanding and openness with our community. This has allowed us to regain our social license; with 71% of land-lost villagers accepting our second subsidy and 83% among 35 villagers who were consulted accepting our contribution plan.We know that a very small minority are still opposing this project, despite attempts at numerous rounds of engagement with them which they have rejected. If they accepted our offers of real dialogue they would have learnt from us directly how we have followed the recommendations of the Investigation Commission and have applied them rigorously, in terms of land subsidies, contribution plan, environmental monitoring, job creation, and SME development. We are saddened that a small group of people see disruption and anger as a way to bring attention to their views. Myanmar Wanbao ratifies peaceful dialogue as the only way to achieve continued social harmony and sustainable development. We ask this small group of protesters, that even if they go against the wishes of the vast majority of the villagers, to do so peacefully. We encourage all parties to act responsibly and exercise restraint. This mine is one major Myanmar national project and all of us together are its custodians to help build Myanmar to achieve its full potential.
We believe in constructive engagement. As this is a national project, and one that is of importance to the development of this great country, we and the overwhelming majority of the people of our community share in the desire for this project to succeed and to go from strength to strength.

 

Rescue Efforts Thwarted by Activists

Monday, 03 August 2015

We are shocked that a handful of activists attempted to thwart our efforts to rescue the flood-hit people nearby the Letpadaung copper project. At 2:30 pm this afternoon when Wanbao employees carried packed rice and drinking water to villagers who were anxious for aid, they were stopped by a handful of extremists who are active in the Toan villages to protest our Letpadaung copper project with political motivations. They blocked our vehicles driving to the flood-hit villages and trying to hit and intimidate our young translators. Because of the blockade, we had to withdraw and leave all of the food we cooked and also the drinking water in the nearby Sede-Zeedaw New Village.

We condemn the violent acts that took place at such a difficult time that over 5,000 flood-hit people need aid in the 10-plus villages nearby the Letpadaung project. At the same time, we are worried how the flood-striken people in the hardest-hit Shwe Hlay, Toan and Whet Hmay-Kantaw New Villages spent a day and night without any food and water, particularly those elder people and children? If such violent actions keep going and external aid is not allowed to come in, how can the flood-hit people embrace a bright tomorrow? We care about them a lot.

 

We know that the majority villagers in this community, who have become our family and friends, have not participated in violent acts against Wanbao employees; on the contrary, we know that our community deplores such actions, and that they deplore extremists are causing such disturbances and violence.

 

We strongly believe anybody is not allowed to stop the humanitarian assistance for any reason at a disastrous time. Also, we don't hope a handful of extremists kidnapped majority of disaster-hit people who are in urgent need of aid.

 

Page 2 of 9

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>