English (United Kingdom)

ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ႏွလံုးသားမ်ားသည္ ေရေဘးသင့္ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အတူတကြရွိေနပါသည္

01

 

ဇူလိုင္လ (၂၄)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ မံုရြာျမိဳ႕တြင္ မိုးသည္းထည္စြာ ဆက္တိုက္ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းခြင္၏ အေရွ႕ဘက္ (၅) ကီလိုမီတာအကြာရွိ ခ်င္းတြင္းျမစ္၏ ျမစ္ေရခ်ိန္အမွတ္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လ (၃၁)ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ သတၱဳတြင္းဧရိယာအတြင္းရွိ အေရွ႕ဘက္ပိုင္းသည္ ေရေဘးဒုကၡ ၾကံဳေတြ႕ေနရျပီး ေက်းရြာေပါင္း (၁ဝ)ရြာေက်ာ္ အေပၚ ထိခိုက္မႈ ရွိလာခဲ့ပါသည္။ျပည္တြင္း မိုးေလဝသၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ေနာင္လာမည့္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း မိုးရြာသြန္းမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ျပီး ခ်င္းတြင္းျမစ္ ျမစ္ေရခ်ိန္အမွတ္သည္လည္း ၁.၅ မီတာခန္႔ ဆက္လက္ျမင့္တက္ဦးမည္ဟု သိရသည္။ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ယခုအၾကိမ္ ျဖစ္ပြားေသာ ေရေဘးသည္ ျပီးခဲ့သည့္ (၁၅)ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အၾကီးမားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ားအေပၚ ထိခိုက္နစ္နာမႈ မ်ားစြာ ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။ ေနအိမ္အမ်ားစုမွာ အမိုးအကာမ်ားပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ေရလႊမ္းမိုးျခင္းကို ခံခဲ့ရသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ (ေရလႊမ္းမိုးျခင္းမခံရေသာ) လမ္းမၾကီး တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ ယာယီအေဆာက္အအံုမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကျပီး ၄င္းတို႔ ေမြးျမဴထားၾကေသာ ႏြား၊ဝက္၊ဆိတ္ အစရွိသည့္ တိရိစာၦန္မ်ားသည္လည္း ယာယီအကာအရံမ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားရွိရသည္။ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားမွာ တစ္ေန႔တာအတြက္ ထမင္း (၃)နပ္ ႏွင့္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ေသာက္ေရ၊သံုးေရမ်ားအတြက္ အခက္ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္။

 

03

 

ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္မွ ဒုတိယ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ မစၥတာ ေလာ္သာခ်င္း ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံသား ဝန္ထမ္းမ်ားအဖြဲ႕သည္ ေရေဘးဒဏ္သင့္ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ျပီး ေဒသခံမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေရးေပၚ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ စတင္ ျဖည့္ဆည္းေပး ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ေနအိမ္မ်ားအတြင္းသို႔ ေရမ်ားဝင္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားမွာ ထမင္းဟင္း မခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ေသာက္ေရ၊သံုးေရမ်ားလည္း မရွိပါ။ေဒသခံမ်ားအတြက္ အပူတျပင္း အလိုအပ္ဆံုးသည္ ေသာက္သံုးေရ၊ထမင္းဟင္းႏွင့္အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိျပီးျဖစ္၍ ကုမၸဏီသည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ဆန္မ်ား၊ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ၾကက္ဥမ်ားႏွင့္ အျခားစားစရာမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေဝငွေပးခဲ့ျပီး ေရေဘးဒဏ္မသင့္ခဲ့ေသာ ဆည္တဲ-ဇီးေတာ ရြာသစ္ရွိ ရြာသားမ်ား၏ ကူညီမႈျဖင့္ ထမင္းခ်က္ျပဳတ္ရန္ စီစဥ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။အဆိုပါ ညတြင္ တစ္ေန႔တာလံုး ထမင္းမစားခဲ့ရေသာ ေရေဘးသင့္ေဒသခံမ်ားအား ကုမၸဏီမွ ထမင္းေကြ်းေမြးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၾသဂုတ္လ (၂)ရက္ေန႔တြင္ ကုမၸဏီသည္ ေနာက္တစ္ဆင့္အေနျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားထပ္မံျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ထမင္းဟင္းမခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ေသာ ေရေဘးသင့္ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေရေဘးဒဏ္မခံခဲ့ရေသာ ေဒသခံမ်ားမွ ထမင္းဟင္းမ်ား ခ်က္ျပဳတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီအျပင္ အျခား Sub-contractor မ်ားျဖစ္ၾကေသာ Sino-Hydro ႏွင့္ Nobinco ကုမၸဏီမ်ားကပါ ေရေဘးသင့္ေဒသခံမ်ားအတြက္ ဆန္လွဴဒါန္းျခင္း၊ေပါက္စီမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ေရေဘးဒဏ္သင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ ထမင္းအနပ္ (၈ဝဝဝ)ခန္႔ ေကြ်းေမြးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ ေရသယ္ကားမ်ားကို အျမန္ေစလႊတ္၍ ေရေဘးသင့္ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေသာက္သံုးေရ ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တတိယအေနျဖင့္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား အတြက္ ယာယီအေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ဝါးမ်ားႏွင့္ မိုးကာဖ်င္မ်ားကို အျမန္ဝယ္ယူေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

 

04

ျမန္မာဝမ္ေပါင္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကလည္း ေရေဘးသင့္ေဒသခံမ်ားအတြက္ တစ္စုတစ္စည္းထဲ ေငြေၾကးမ်ားလွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။ထို႔ျပင္ ကုမၸဏီမွ နယ္လွည့္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕ကို ေဒသခံမ်ားထံေစလႊတ္ျပီး သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားျပီးသည့္ေနာက္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ ကုသေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆးဝါးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။ မစၥတာ ေလာ္သာခ်င္းမွ "တစ္ဖက္သား အခက္အခဲႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ေနရခ်ိန္တြင္ အမ်ားက ဝိုင္းဝန္းအားေပးကူညီေပးၾကသည္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အစဥ္အလာထံုးစံပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေရေဘးဒဏ္သင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လက္ပံေတာင္းေဒသမိသားစု အသိုက္အဝန္း၏ မိသားစုဝင္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ား ဤအခက္အခဲကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔တြင္လည္း တာဝန္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ ေဒသခံအစိုးရႏွင့္ လက္တြဲ၍လည္း ေရေဘးသင့္ေဒသခံမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္းကို ထပ္မံလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား အမွန္တကယ္ အပူတျပင္းလိုအပ္ေနသည္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ လူမႈစီးပြားတာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ေသာ ပံုရိပ္ေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း" ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေန႔စဥ္ဆက္တိုက္ဆိုသကဲ့သို႔ မစၥတာေလာ္ သည္ ေဒသခံေက်းရြာမ်ားဆီသို႔ ထမင္းႏွင့္ေရမ်ား ေပးပို႔ျခင္းကို ဦးစီးေနပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားေရာက္ရွိႏိုင္မည့္ေနရာကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသြား၍ မရေသာ ေနရာကို စက္ေလွျဖင့္ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း၊ စက္ေလွမေရာက္ႏိုင္သည့္ေနရာကို ေရမွတစ္ဆင့္ လူအင္အားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနပါသျဖင့္ ေရေဘးသင့္ ေဒသခံမ်ား၏ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေသာက္သံုးေရ ရရွိႏိုင္ေရးကို တိက်ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္တြင္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ တည္ရွိေနျခင္းအတြက္ ေရေဘးသင့္ေဒသခံမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရပါေၾကာင္း ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

 

05

 

မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္း ျမန္မာဝမ္ေပါင္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းသည္လည္း ေရေဘးေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္သြားပါမည္။ ေရေဘးေၾကာင့္ စီမံကိန္း အေပၚထိခိုက္ျခင္း ရွိသည္မ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေလ်ာ့ပါးေအာင္ တိုင္းတာမႈျဖင့္ သြက္လက္စြာ ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ေဒသခံအစိုးရႏွင့္အတူ ေရေဘးသင့္ေဒသခံမ်ားအား ကယ္ဆယ္ ကူညီ ပံ့ပိုးေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္သြားမည္။ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ လူမႈစီးပြားတာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ေသာ ပံုရိပ္ေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ေထာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။