English (United Kingdom)

“ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈေတြ၊ ခံစားေနၾကရတာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နားေထာင္ ၾကရပါမယ္”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ အေပၚ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ ေၾကးနီသတၱဳ တူးေဖာ္ေရး လီမိတက္၏ ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Geng Yi မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၆) ရက္ ေန႔တြင္ The Future Magazine of Myanmar  ႏွင့္ VOA ရုပ္သံ အားေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခြင့္ ေပးခဲ့ၿပီး ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈေတြ၊ ခံစားေနၾကရတာ ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နားေထာင္ ၾကရမယ္လို႔ အေလး အနက္ထား ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

 

ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္း ထုတ္ႏႈတ္ခ်က္

 

thefutureeng thumb1ဦးေရာ္နီညိမ္း -
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အင္တာဗ်ဴးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ (စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး) ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာနဲ႔ စလိုက္ၾက ရေအာင္လား။ တျခား ဟာေတြကေတာ့ ျဖစ္ၿပီးသြားတဲ့ ကိစၥေတြ ျဖစ္သလို အားလံုးဟာလည္း မီဒီယာ ေတြေပၚမွာ ရွိေနၾကလုိ႔ လူတိုင္းလုိလုိ သိၿပီး ေနၾကပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အတိတ္ကို ျပန္မသြားခ်င္ပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိ႔ရဲ႕ အစီရင္ခံစာအရ၊ အားလံုးကို ၿခံဳၿပီးေျပာထားတဲ့ ဒီအစီရင္ခံစာရဲ႕ အဆံုးသတ္ ေကာက္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံကုိ အက်ိဳးရွိေစမယ့္၊ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူကို အက်ိဳးရွိေစမယ့္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ အေနအထား ျဖစ္ေပမဲ့ အႀကီးမားဆံုး ျပႆနာနဲ႔ ျပႆနာေတြ ျဖစ္ပြားေစရတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ အေၾကာင္းရင္းခံဟာ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈပဲ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဒီေကာ္မရွင္က ေထာက္ျပထားပါတယ္။ အရင္ကဆိုရင္ ဒီစီမံကိန္းမွာ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ၾကတဲ့ သူေတြေရာ ဖက္စပ္ လုပ္ကိုင္သူ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဦးပိုင္ လီမိတက္ေရာ ဘာေတြ လုပ္ေနၾကသလဲ ဆိုတာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူး။ လူေတြ မသိႏိုင္ခဲ့ဘူး။ အမ်ားျပည္သူ မသိႏိုင္ဘူး။ ဒီကိစၥဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမွာ အစိတ္အပို္င္း တစ္ပို္င္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာရဲ႕ အဆံုးသတ္ ေကာက္ခ်က္ကို ခင္ဗ်ားလည္း သိၿပီးၿပီပဲ။ အဲဒီေတာ့ ဒီစီမံကိန္းကို ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အေျခအေနအတြက္ ခင္ဗ်ား ဘယ္လုိ ျပင္ဆင္ထားပါသလဲ။ ဘယ္လုိ စတင္ ေဆာင္ရြက္မွာပါလဲ ခင္ဗ်။


Mr. Geng Yi –
ခင္ဗ်ားေမးတာကို ကၽြန္ေတာ္ ေကာင္းေကာင္း နားလည္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေမးခြန္းေကာင္း တစ္ခုလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္။ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ေျပာရရင္ အတိတ္မွာ အခက္အခဲတခ်ိဳ႕ နားလည္မႈ လြဲမွားျခင္း၊ တခ်ိဳ႕နဲ႔ ျပႆနာ တခ်ိဳ႕ေတြ ေတာင္မွ ဒီပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ကိစၥရပ္ကေန ေပၚေပါက္ခဲ့ရတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခု ေျပာခ်င္တာ ကေတာ့ ဒီလုိျဖစ္ေနခဲ့တာကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဘာမွ မလုပ္ဘဲ မေနခဲ့ဘူး ဆိုတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ နားလည္မႈအရ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဟာ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေနမႈနဲ႕ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ ဆက္စပ္ ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈေတြ လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈဟာ မလံုေလာက္ခဲ့ဘူး။ အေျခအေနေတြ ပိုဆိုးသြား ခဲ့တယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ ဝန္ခံပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာက အၾကံျပဳ ေထာက္ျပထားတဲ့ ဒီပြင့္လင္း ျမင္သာမႈကိစၥ တိုးတက္လာေအာင္ ေရွ႕ေလွ်ာက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္လုိ လုပ္ၾကမလဲ။ ဒီလုိ တိုးတက္မႈ ရရွိေရးဟာလဲ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈ အေပၚမွာ မႈတည္ေနပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုမၸဏီရဲ႕ ႐ႈျမင္ခ်က္အရ၊ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈေတြကို မတူညီတဲ့ အဆင့္ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အားျဖည့္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အဲဒီလုိ အားလံုးေသာ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈေတြ လုပ္ၾကတဲ့ အထဲမွာ အေရးႀကီး အခရာက်တဲ့ အပိုင္းဟာ တစ္ဖက္သားရဲ႕ ေျပာစကားကို နားေထာင္ျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုက စၿပီးေတာ့ေရာ၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ကာလ မတိုင္မီနဲ႔ အဲဒီ ကာလအတြင္း မွာေရာ၊ ေနာက္ပိုင္းေတြ မွာေရာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ေရွ႕ကိုလည္း ႀကိဳးစားသြားပါမယ္။ ပထမဆံုးေတာ့ ျပည္သူလူထုနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြ၊ ေတာင္းဆိုမႈေတြ၊ တိုင္တန္းခ်က္ေတြ၊ ခံစားေနၾကရတာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နားေထာင္ ၾကရပါမယ္။ အေျခခံ အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဒီပတ္ဝန္းက်င္ ေဒသတစ္ဝုိက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက အသံေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားေထာင္ ၾကရပါမယ္။ သူတို႔နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အတူတကြ အျပန္အလွန္ ထိေတြ႔ ေနၾကရပါမယ္။ ေရရွည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဒီပြင့္လင္း ျမင္သာေရး စီမံခ်က္ကို အေထာက္အကူ ေပးဖုိ႔မွာ အဓိက အခရာက်တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဒီေဒသခံ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ ဒီပတ္ဝန္းက်င္က ျပည္သူလူထုေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အခ်ိန္မွန္ ပံုမွန္ ထိေတြ႔ ေနၾကရပါမယ္။ အဲဒီလုိပဲ တစ္ဆင့္တက္ၿပီးေတာ့ ပိုမိုႀကီးမားတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တဲ့ ျမန္မာျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး ရွိေနသလုိ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ႀကီးၾကပ္မယ့္ အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႕ လူထုအေျချပဳ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ အစိုးရ မဟုတ္တဲ့ NGO ေတြလည္း ရွိေနၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိ အဆင့္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကတဲ့အထဲမွာ ဒီေဒသခံ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအဆင့္နဲ႕ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အားျဖည့္ခ်င္ပါတယ္။ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ ပထမဆံုး အဆင့္ကေတာ့ ခုနကေျပာတဲ့ တစ္ဖက္သားရဲ႕ စကားကို နားေထာင္ျခင္းပါ။ အဲဒီကေန ဒီပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ ကိစၥအတြက္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ နားလည္ သေဘာေပါက္မႈေတြ လုိအပ္ခ်က္ေတြကို နားေထာင္ ၾကရပါမယ္။ ဒီေဒသခံ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ေတာင္းဆုိမႈေတြကို တံု႔ျပန္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ သူတုိ႔ လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရပါမယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဒီေဒသခံ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔အတူ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လာဖို႔၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကူညီ လုပ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္လိမ့္မယ္ လုိ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒီလုိ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ ကေန ႏွစ္ဖက္လုံးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ေတြ ေပၚေပါက္ လာပါလိမ့္မယ္။

 

အင္တာဗ်ဴးအျပည့္အစံုကို ရယူရန္အတြက္  ေအာက္တြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ

 

 The Future Magazine with Mr Geng Yi

Download English

Download Myanmar