English (United Kingdom)

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း

Wednesday, 05 March 2014 14:59

geng yi KG
ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး မစၥတာဂန္းရီမွ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္စဥ္
ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၏ လူမႈဝန္းက်င္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ေသာ (Community and Social Development ) CSD စီမံကိန္းမ်ားမွ ပညာေရးက႑တြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၁၂ဝဝ)ေက်ာ္ အက်ိဳးရရွိသည့္အတြက္ မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္း(၂)ေက်ာင္းႏွင့္ မူၾကိဳေက်ာင္း (၂)ေက်ာင္းကိုလည္း ေဒသခံေက်းရြာမ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ေဒသခံေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားတို႕၏ ပညာေရးအသိုက္အျမွံဳကို တိုးတက္ျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ အားထုတ္မႈမ်ားမွ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္ပါသည္။
 
မိုးပ်ံပူေဖာင္းမ်ား၊ေဒသခံတို႕၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ၂ဝ၁၄ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၅)ရက္ေန႔တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ေသာ သိန္း(၆ဝဝ)က်ပ္ တန္ဖိုးရွိ အေျခခံပညာ မူလတန္း ေက်ာင္း(၂)ေက်ာင္းကို ေတာင္ပလူႏွင့္ ထန္းေတာၾကီး ေက်းရြာမ်ားသို႕ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။မ်ားမၾကာေသးမီက ဝက္ေမွး-ကံေတာ ႏွင့္ ဆည္တည္း-ဇီးေတာ ရြာသစ္မ်ားတြင္ အသစ္ေဆာက္လုပ္ေပးထားေသာ မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။အဆိုပါ မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ သိန္း(၁၃ဝ)က်ပ္ ကုန္က်ပါသည္။ 
 

ဆက္ဖတ္ရန္....

 

ESIA ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားရန္ရွိ

Monday, 03 March 2014 16:15

villagers see the ESIA

မန္မာဝမ္ေပါင္သည္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္သည္စီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ESIA (Environmental and Social Impact Assessment) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝသက္ေရာက္မႈ တန္ဖိုးျဖတ္မႈ အေၾကာင္းကို ရြာသူရြာသားမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပကာ ေဆြးေႏြးသြားရန္ရွိပါသည္။

စီမံကိန္းအတြက္ ESIA ကိုေရးဆြဲေပးသည့္ ၾသစေၾတးလ်မွ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ရွိ Knight Pie'sold အဖြဲ႔အစည္းသည္ ယခုလာမည့္ ေသာၾကာေန႕ (၂ဝ၁၄ ခု မတ္လ ၇ ရက္) မွစတင္ကာ စီမံကိန္းသက္ေရာက္ေသာ (၃၃) ရြာမွ

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားကို ရက္သတၱပတ္(၆) ပတ္ ၾကာျမင့္သည္အထိလုပ္ေဆာင္သြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္....

 

သံဃာေတာ္ၾကီးမ်ားမွ သာသနိကအေဆာက္အဦမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ၾသဝါဒေပး

Friday, 28 February 2014 14:42

ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားက ေတာင္ၾကားေစတီႏွင့္သိမ္ေတာ္ေျပာင္းေရႊ ႔ရန္ ခြင့္ျပဳ
ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားက ေတာင္ၾကားေစတီႏွင့္သိမ္ေတာ္ေျပာင္းေရႊ ႔ရန္ ခြင့္ျပဳ

ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီသည္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေဒသခံမ်ား၏ ဘာသာတရားဆိုင္ရာ ျဖစ္ေသာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အေပၚ အထူးအေလးထားပါသည္။ေဒသခံမ်ားမွ ေစတီေတာ္မ်ား အသစ္တည္ထားကိုးကြယ္ရန္ (သို႔မဟုတ္) ေဒသ၏ ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာ နတ္စင္မ်ား ေရႊႊ႕ေျပာင္းရန္ အတြက္ ေတာင္းဆိုလာပါက တရိုတေသ ေလးနက္စြာျဖင့္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ မိမိတို႕ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသခံမ်ား နည္းတူ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေလ့လာဆင္ႏြဲလ်က္ရွိပါသည္။
 
အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေဒသခံမ်ား ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာေရး၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို အဆက္မျပတ္ခံစားႏိုင္ရန္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း မ်ားေဆာက္လုပ္ျပဳျပင္ေပးေနျခင္းအားျဖင့္ ေဒသခံမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေအးခ်မ္း သာယာမႈရွိလာေစေရးကို တက္တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။
 

 

ဆက္ဖတ္ရန္....

 

ကုလသမဂၢမွ အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္း စီမံကိန္းသို႕ ကြင္းဆင္းေလ့လာ

Thursday, 27 February 2014 10:31

quintana new2လြန္ခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္တြင္ ကုလသမဂၢမွ မစၥတာ ေသာမတ္စ္ ကင္တားနားသည္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သို႕ လာေရာက္ေလ့လာစဥ္ လက္ပံေတာင္းသတၱဳတြင္းစီမံကိန္းသို႕ အထူးခရီးစဥ္အျဖစ္ စီစဥ္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ဝမ္ေပါင္မိုင္းနင္းအေနျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစြာ ၾကိဳဆိုလက္ခံခဲ့ပါသည္။
၂ဝ၁၄ ခု၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၇)ရက္ တနလၤာေန႕တြင္ မစၥတာ ကင္တာနားႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဝမ္ေပါင္မွ တြဲဖက္ အေထြေထြ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး မစၥတာ တန္႕ဟန္ေပါ (Deng Heng Bo) ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

စြန္႕ပစ္ေျမစာပံုကို ဥပမာထား၍ ကြ်န္ေတာ္တို႕ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အေကာင္းဆံုး ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းကို လိုက္နာက်င့္သံုးေနသည္ကို မစၥတာ ကင္တားနားအား ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။
ညီေနာင္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ SK (စံပယ္ေတာင္၊ေၾကးစင္ေတာင္)ဘက္မွ လက္ရွိ က်င့္သံုးေနသည့္ Zero Discharge ဟုေခၚေသာ ျပင္ပသို႕ အညစ္အေၾကး စြန္႕ပစ္မႈလံုးဝမရွိေသာ စနစ္မ်ားကို ဝမ္ေပါင္မွ ဆက္လက္က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ျပင္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး မစၥတာ ဂန္းရီမွ သီးျခားစာတစ္ေစာင္ေရးသားကာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အား ဝမ္ေပါင္သို႕ လာေရာက္ေလ့လာရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။အဆိုပါ စာထဲတြင္ -
"အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေဒသသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕အတြက္ အေရးၾကီးပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ျပီးျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဆက္မျပတ္ တိုးတက္ရန္ အတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဆင္ေျပသည့္ အခ်ိန္တြင္ ထပ္မံရွင္းျပခ်င္ပါေၾကာင္း"  "ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းဆက္ဆံခဲ့ပါေၾကာင္း ၊ကြ်န္ေတာ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊အစီအစဥ္မ်ား၊ ကတိျပဳခ်က္မ်ား အားလံုးကို ၄င္းတို႔၏ အနီးကပ္ၾကီးၾကပ္ မႈေအာက္ တြင္ေဆာင္ရြက္ေန သည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ လုပ္ငန္းသည္ အဆိုပါေကာ္မရွင္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အလိုက္ တိုးတက္ေဆာင္ရြက္၍ ျပင္ပသို႕လည္း စနစ္တက် အခ်ိန္မွန္မွန္ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း " ဟူ၍ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ထို႕ေနာက္ မစၥတာကင္တာနားသည္ ဝမ္ေပါင္၏ လူထုဆက္ဆံေရး မန္ေနဂ်ာ မစၥတာေခ်ာင္သယ္စန္႕ ႏွင့္လည္းေတြ႔ဆံုသလို ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာအၾကံေပးအရာရွိမ်ားျဖစ္ေသာ ျဗိတိန္ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည့္ China-I ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ဤအခြင့္အေရးကို ပိုင္ႏိုင္စြာ အသံုးခ်ျပီး မစၥတာ ကြင္တာနားအား ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ လက္ရွိ လူမႈဆက္ဆံေရး အားထုတ္မႈမ်ားအား ထပ္မံရွင္းျပခဲ့သလို အနာဂတ္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။အဓိကအားျဖင့္ကိုယ္ပိုင္ အနာဂတ္မ်ားကို ပံုေဖာ္ရာတြင္ပတ္ဝန္းက်င္ရြာမ်ားကိုယ္တိုင္ပါဝင္ ရန္ႏွင့္  ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးႏိုင္ ရန္ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ေနာင္ျဖစ္လာမည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းမ်ားအေၾကာင္းကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ေဝမွ်ခဲ့ပါသည္။
 

“ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈေတြ၊ ခံစားေနၾကရတာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နားေထာင္ ၾကရပါမယ္”

Thursday, 30 January 2014 15:31

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ အေပၚ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ ေၾကးနီသတၱဳ တူးေဖာ္ေရး လီမိတက္၏ ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Geng Yi မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၆) ရက္ ေန႔တြင္ The Future Magazine of Myanmar  ႏွင့္ VOA ရုပ္သံ အားေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခြင့္ ေပးခဲ့ၿပီး ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈေတြ၊ ခံစားေနၾကရတာ ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နားေထာင္ ၾကရမယ္လို႔ အေလး အနက္ထား ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

 

ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္း ထုတ္ႏႈတ္ခ်က္

 

thefutureeng thumb1ဦးေရာ္နီညိမ္း -
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အင္တာဗ်ဴးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ (စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး) ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာနဲ႔ စလိုက္ၾက ရေအာင္လား။ တျခား ဟာေတြကေတာ့ ျဖစ္ၿပီးသြားတဲ့ ကိစၥေတြ ျဖစ္သလို အားလံုးဟာလည္း မီဒီယာ ေတြေပၚမွာ ရွိေနၾကလုိ႔ လူတိုင္းလုိလုိ သိၿပီး ေနၾကပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အတိတ္ကို ျပန္မသြားခ်င္ပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိ႔ရဲ႕ အစီရင္ခံစာအရ၊ အားလံုးကို ၿခံဳၿပီးေျပာထားတဲ့ ဒီအစီရင္ခံစာရဲ႕ အဆံုးသတ္ ေကာက္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံကုိ အက်ိဳးရွိေစမယ့္၊ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူကို အက်ိဳးရွိေစမယ့္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ အေနအထား ျဖစ္ေပမဲ့ အႀကီးမားဆံုး ျပႆနာနဲ႔ ျပႆနာေတြ ျဖစ္ပြားေစရတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ အေၾကာင္းရင္းခံဟာ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈပဲ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဒီေကာ္မရွင္က ေထာက္ျပထားပါတယ္။ အရင္ကဆိုရင္ ဒီစီမံကိန္းမွာ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ၾကတဲ့ သူေတြေရာ ဖက္စပ္ လုပ္ကိုင္သူ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဦးပိုင္ လီမိတက္ေရာ ဘာေတြ လုပ္ေနၾကသလဲ ဆိုတာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူး။ လူေတြ မသိႏိုင္ခဲ့ဘူး။ အမ်ားျပည္သူ မသိႏိုင္ဘူး။ ဒီကိစၥဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမွာ အစိတ္အပို္င္း တစ္ပို္င္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာရဲ႕ အဆံုးသတ္ ေကာက္ခ်က္ကို ခင္ဗ်ားလည္း သိၿပီးၿပီပဲ။ အဲဒီေတာ့ ဒီစီမံကိန္းကို ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အေျခအေနအတြက္ ခင္ဗ်ား ဘယ္လုိ ျပင္ဆင္ထားပါသလဲ။ ဘယ္လုိ စတင္ ေဆာင္ရြက္မွာပါလဲ ခင္ဗ်။


Mr. Geng Yi –
ခင္ဗ်ားေမးတာကို ကၽြန္ေတာ္ ေကာင္းေကာင္း နားလည္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေမးခြန္းေကာင္း တစ္ခုလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္။ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ေျပာရရင္ အတိတ္မွာ အခက္အခဲတခ်ိဳ႕ နားလည္မႈ လြဲမွားျခင္း၊ တခ်ိဳ႕နဲ႔ ျပႆနာ တခ်ိဳ႕ေတြ ေတာင္မွ ဒီပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ကိစၥရပ္ကေန ေပၚေပါက္ခဲ့ရတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခု ေျပာခ်င္တာ ကေတာ့ ဒီလုိျဖစ္ေနခဲ့တာကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဘာမွ မလုပ္ဘဲ မေနခဲ့ဘူး ဆိုတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ နားလည္မႈအရ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဟာ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေနမႈနဲ႕ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ ဆက္စပ္ ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈေတြ လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈဟာ မလံုေလာက္ခဲ့ဘူး။ အေျခအေနေတြ ပိုဆိုးသြား ခဲ့တယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ ဝန္ခံပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာက အၾကံျပဳ ေထာက္ျပထားတဲ့ ဒီပြင့္လင္း ျမင္သာမႈကိစၥ တိုးတက္လာေအာင္ ေရွ႕ေလွ်ာက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္လုိ လုပ္ၾကမလဲ။ ဒီလုိ တိုးတက္မႈ ရရွိေရးဟာလဲ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈ အေပၚမွာ မႈတည္ေနပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုမၸဏီရဲ႕ ႐ႈျမင္ခ်က္အရ၊ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈေတြကို မတူညီတဲ့ အဆင့္ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အားျဖည့္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အဲဒီလုိ အားလံုးေသာ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈေတြ လုပ္ၾကတဲ့ အထဲမွာ အေရးႀကီး အခရာက်တဲ့ အပိုင္းဟာ တစ္ဖက္သားရဲ႕ ေျပာစကားကို နားေထာင္ျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုက စၿပီးေတာ့ေရာ၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ကာလ မတိုင္မီနဲ႔ အဲဒီ ကာလအတြင္း မွာေရာ၊ ေနာက္ပိုင္းေတြ မွာေရာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ေရွ႕ကိုလည္း ႀကိဳးစားသြားပါမယ္။ ပထမဆံုးေတာ့ ျပည္သူလူထုနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြ၊ ေတာင္းဆိုမႈေတြ၊ တိုင္တန္းခ်က္ေတြ၊ ခံစားေနၾကရတာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နားေထာင္ ၾကရပါမယ္။ အေျခခံ အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဒီပတ္ဝန္းက်င္ ေဒသတစ္ဝုိက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက အသံေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားေထာင္ ၾကရပါမယ္။ သူတို႔နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အတူတကြ အျပန္အလွန္ ထိေတြ႔ ေနၾကရပါမယ္။ ေရရွည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဒီပြင့္လင္း ျမင္သာေရး စီမံခ်က္ကို အေထာက္အကူ ေပးဖုိ႔မွာ အဓိက အခရာက်တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဒီေဒသခံ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ ဒီပတ္ဝန္းက်င္က ျပည္သူလူထုေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အခ်ိန္မွန္ ပံုမွန္ ထိေတြ႔ ေနၾကရပါမယ္။ အဲဒီလုိပဲ တစ္ဆင့္တက္ၿပီးေတာ့ ပိုမိုႀကီးမားတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တဲ့ ျမန္မာျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး ရွိေနသလုိ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ႀကီးၾကပ္မယ့္ အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႕ လူထုအေျချပဳ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ အစိုးရ မဟုတ္တဲ့ NGO ေတြလည္း ရွိေနၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိ အဆင့္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကတဲ့အထဲမွာ ဒီေဒသခံ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအဆင့္နဲ႕ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အားျဖည့္ခ်င္ပါတယ္။ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ ပထမဆံုး အဆင့္ကေတာ့ ခုနကေျပာတဲ့ တစ္ဖက္သားရဲ႕ စကားကို နားေထာင္ျခင္းပါ။ အဲဒီကေန ဒီပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ ကိစၥအတြက္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ နားလည္ သေဘာေပါက္မႈေတြ လုိအပ္ခ်က္ေတြကို နားေထာင္ ၾကရပါမယ္။ ဒီေဒသခံ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ေတာင္းဆုိမႈေတြကို တံု႔ျပန္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ သူတုိ႔ လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရပါမယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဒီေဒသခံ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔အတူ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လာဖို႔၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကူညီ လုပ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္လိမ့္မယ္ လုိ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒီလုိ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ ကေန ႏွစ္ဖက္လုံးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ေတြ ေပၚေပါက္ လာပါလိမ့္မယ္။

 

အင္တာဗ်ဴးအျပည့္အစံုကို ရယူရန္အတြက္  ေအာက္တြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ

 

 The Future Magazine with Mr Geng Yi

Download English

Download Myanmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 7 of 7

<< အစ < ေရွ ့သို ့ 1 2 3 4 5 6 7 ေနာက္သို႔ > ေနာက္ဆံုး >>