English (United Kingdom)

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

On the Job Trainees: Wanbao’s Statement

Wednesday, 28 May 2014 10:31

ျမန္မာ၀မ္ေပါင္မိုင္းနင္းေကာ့ပါးလီမိတက္သည္ လက္ပေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္းဧရိယာ အနီးပတ္ ၀န္းက်င္ရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ားဖန္တီးေပးေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကုန္ထုပ္လုပ္မွဳလုပ္ငန္း စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္တြင္ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားႏွင့္ စက္ယႏၱရားမ်ားကို ကၽြမ္း က်င္ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္လည္ပတ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္လည္းေကာင္းရည္ရြယ္လ်က္ အငယ္တန္း လုပ္ငန္းေအာ္ပ ေရတာသင္တန္းကိုဖြင့္လွစ္၍ လုပ္ငန္းခြင္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ် သင္ၾကား ေပးသြားရန္ စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းသားမ်ား အားေရြးခ်ယ္ ရာတြင္လည္း တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏လမ္းညႊန္ခ်က္ ႏွင့္အညီသက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနတုိ႕ပါဝင္သည့္ သင္တန္းသား ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီျဖင့္လက္ပေတာင္းေတာင္သတၱဳတြင္းဧရိယာအတြင္းပါဝင္သည့္ေက်းရြာအုပ္စု (၇)စု ရွိ ေက်းရြာေပါင္း(၂၆)ရြာတြင္ တရားဝင္ေနထုိင္ၾကသည့္ တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွဘြဲ႔ရမ်ားကိုသာ အေျခခံ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ေရးေျဖႏွင့္ လူေတြ႕ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျပီး သင္တန္းသား/သူစုစုေပါင္း (၂၃၃) ဦးတို႔အား ေရြးခ်ယ္၍ (၂၈-၁၀-၂၀၁၃) ရက္ေန႔မွ (၂၆-၃-၂၀၁၄) ရက္ေန႔အထိ၊ (၅) လၾကာစာေတြ႔ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႔သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္....

   

About On the Job Trainees

Sunday, 25 May 2014 20:07

I'm writing to express my sincere gratitude to you and your esteemed Police Corps for your full support in consultation3the rescue of our two Chinese contractors kidnapped by activists in the old Sede village during the 32 hours between May 18th and 19th, 2014.

Fortunately, our two Chinese colleagues were rescued without physical injury, while unfortunately, unfavorable mental impact is huge and that the police still suffered from physical injury and loss in the operation by attack from some mobs agitated by the outside activists. This kind of serious violation of law and use of violence by no means could be acceptable under any circumstances.

I understand that by proper resolution of this incident, a clear message has been sent to the public and the world that Myanmar government is capable to maintain the social stability and rule of law which is essential to carry out all major investment projects like Letpadaung copper project.

It is also clearly observed that the intention of the small group of activists and extremists is only to create conflict and confrontation as their behavior and request are neither reasonable nor constructive, which is apparently against the wish of the majority of the local community to continue benefit from the Project both in short term and in long run.

 

 

After the Release of Our Kidnapped Colleagues...We Invite You to Come and See for Yourself the Real Situation on the Ground

Tuesday, 20 May 2014 20:29

Wanbao invites all media to see what we are doing in consultation with the villages to build a joint future together. We have been working very hard on this and have brought in top expertise to help us. We have achieved a lot in winning the trust of some of the villages over the last few months. We believe that this played an important part allowing speedy release of our two kidnapped colleagues. It was the villagers themselves who decided to take part in leading the negotiations to free our colleagues. We would like you to meet these and other people to get a fair and balanced view of the situation.

 

We care about the future of your community, and we, and our neighboring villagers, want to share more of what we are doing with you.

ဆက္ဖတ္ရန္....

 

Two Chinese Colleagues Released

Monday, 19 May 2014 20:07

We are very happy to declare that our two Chinese colleagues kidnapped by the activists have been released, and they came back to the camp at 7:15pm local time. They are in good shape. We would like to take this opportunity thank all the media for your attention to this incident and also all the villagers and village elders who contacted us and offered their help to release our colleagues.

We also thank local government officials for their efforts in the release of the two young people in a peaceful manner.

 

သတင္းေပးပို႕ခ်က္ ေနာက္ဆံုးရအေျခအေန

Monday, 19 May 2014 12:58

Latest Update on our Kidnapped Colleagues


We have just been contacted by the “ Yangon Public service Network”, the extremist activist group who kidnapped our contractors yesterday.They threatened us that if their conditions are not met by 1pm today the 19th of May, that they will harm our colleagues.

We are deeply distressed and concerned by this threat.

Wanbao urges these activists to not harm our colleagues.

 

Wanbao vehemently condemns this unprovoked attack and we are requesting  the immediate release of our kidnapped contractors.

For our initial press statement on this difficult event go to Latest News Section on this web.

ဝမ္ေပါင္သည္ ယေန႕ ညေန (၄)နာရီတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုျပဳလုပ္သြားပါမည္

 

ဝမ္ေပါင္မွ အလ်င္အျမန္ အကူအညီေပးရန္ ေတာင္းခံသည့္စာအား စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔သို႕ ေပးပို႕ထားရွိ

Monday, 19 May 2014 11:14

ျပန္ေပးဆြဲခံထားရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ခ်က္ခ်င္းအကူအညီေပးရန္ ေတာင္းခံျခင္း

 

Your Excellency,

H.E U Thar Aye,Chief Minister of Sagaing Division


We would like to inform you of an unfortunate and violent incident that has taken place - the kidnapping of our colleagues by activists - and in turn we would like to seek your wise council and urgent assistance.

At 11am of May 18 2014, 3 of our contractors working for Norbenco, Mr. Lu Yuanhao and Mr. Miao Jie, both Chinese nationals and 23 years of age, and, Mr Khin Aung Moe, a 21 year old Myanmar National, were taken against their will by activists purporting to belong to the “Student Network of Mandalay” and two monks from old Sede village.

 

The Norbenco team of 3 were going about their work of surveying the land in the Southern area of our mining project, to the northeast of Sede Old Village, when they were jumped upon by the activists and taken against their will.

 

Wanbao learned from local government officials who went to negotiate with the activist that they belong to the “Student Network of Mandalay”.

 

Our colleagues have been threatened with death if the police were to harm any of the villagers. The activists have demanded the halting of the Letpadaung project as the condition for the release of our colleagues.

 

Wanbao vehemently condemns this unprovoked attack on our colleagues.

 

As you well know, Your Excellency, Myanmar Wanbao cares greatly for the people of Myanmar and we very much hope that this issue can be resolved peacefully as soon possible so that our colleagues can return to their families. We would very much welcome your assistance in releasing our colleagues. We would greatly appreciate it if the Myanmar government tool all necessary measures to rescue the victims.

We however would urge you that no action should be taken that would place the lives of our young colleagues in danger. Their wellbeing and safety have to be our number one and foremost priority- we owe this to their families and to the great relationship which exists between the two nations and peoples.

 

We would like to reiterate to Your Excellency that once our colleagues are freed, we will be happy to continue dialogue with the activists and Sede villagers to find a resolution to any grievance they might have. We would also like to direct your attention to the fact that we have been in negotiation with them from the last 5 months solidly. We have consulted them, sat with them, ate with them and have reached out to them repeatedly. This is why we are greatly horrified by this senseless act of violence.

 

We currently take succour from the calls of support we have received from the many villages and village elders who have contacted us and offered their help to release our colleagues. At the difficult time we are heartened by the community support we are getting. We understand that it is the only a small number of extremists and activists who are opposing our project with this type of unreasonable extreme behaviour and requests. They are not only seriously violating Myanmar law, but they are also going against the wish of the majority of the community who are working out with us various ways to benefit from the project.

 

In closing, we would very much ask you as a matter of urgency to assist us in any and every way possible to secure the freedom and wellbeing of our staff.

 

Sincerely,

Mr.Geng Yi

Managing Director

 

 

Page 5 of 7

<< အစ < ေရွ ့သို ့ 1 2 3 4 5 6 7 ေနာက္သို႔ > ေနာက္ဆံုး >>